HAKATONA DAIBEZERO IZAICINĀJUMS

Saskaņā ar EK Ziņojumu par Latviju, Latvijā ir jāpalielina atkritumu pārstrāde, kā arī jāveicina aprites ekonomikas pamata radīšana, lai noteiktā apjomā un termiņā sasniegtu atkritumu direktīvās un Latvijas tiesību aktos izvirzītos mērķus.

Nepietiekamu pārstrādes jaudu dēļ pastāv risks, ka Latvija var nesasniegt izvirzītos pārstrādes mērķus vairākām atkritumu plūsmām, kā arī nodrošināt poligonos apglabāto sadzīves atkritumu apjomu samazinājumu līdz 10% 2035.gadā.

Reģionālais atkritumu apsaimniekošanas centrs DAIBE (RAAC DAIBE) ir cieto sadzīves atkritumu apstrādes un noglabāšanas vieta Ziemeļvidzemē, kurā norit dažādu atkritumu plūsmu apstrāde, pārstrāde un sagatavošana nodošanai pārstrādei citiem uzņēmumiem. RAAC DAIBE ir virkne atkritumu veidu, kuriem šobrīd nav pārstrādes iespēju Latvijā.

Hakatona dalībniekiem tiek piedāvāti 4 atkritumu veidi – KOMPOSTS, POLIMĒRI (PP - polipropilēns, PS - polistirols) , STIKLA ŠĶIEDRAS atkritumi un nolietota TEKSTILA atkritumi, lai radītu idejas un inovācijas to izpētes uz pārstrādes veicināšanai .

Darbības programma Latvijai 2021.–2027.gadam (projekts), paredz aprites ekonomikas principu ieviešanu, t.sk. atbalstu atkritumu pārstrādei un reģenerācijai. Programma peredz atbalstāmās darbības atkritumu pārstrādes un reģenerācijas iekārtu jaudas palielināšanai un jaunu jaudu nodrošināšanai.

Lai veicinātu efektīvu atkritumu saimniecību, kā arī virzītos uz aprites ekonomikas īstenošanu, ZAAO vēlas radīt iespēju jauniem uzņēmējiem, zinātniekiem un vides entuziastiem līdzdarboties Latvijai tik svarīgos procesos un radīt inovācijas atkritumu izpētes un pārstrādes jomā.

Polimēri

Daibes_poligons-2s.jpg

Stikla škiedras atkritumi

Daibes_poligons-17.jpg

Tekstils

tekstils1

Komposts

markus-spiske-fDvokTkwEZ8-unsplash

SASNIEDZAMAIS REZULTĀTS

  • Atkritumu pārstrādes projekta ideja, kas ietver esošo materiālu izpētes procesu
    jauna materiāla radīšanai, kas izmantojams tautsaimniecībā vai ir izejviela jauna
    produktu radīšanai.
  • Latvijā atkritumu pārstrādē joprojām ir brīvas nišas lai varētu domāt par jaunu
    pārstrādes uzņēmuma veidošanu. Potenciālajam pārstrādes uzņēmuma veidotājam tiks piedāvātas iespējas infrastruktūras izveidei RAAC DAIBE.