Hakatons

Hakatons

Daibe

Zero

Ideju maratons, kurā profesionālu mentoru vadībā Jums būs iespēja radīt jaunas, dzīvotspējīgas atkritumu pārstrādes idejas, balstītas aprites ekonomikas principos ar DAIBĒ pieejamo atkritumu veidu izmantošanu, ko hakatona noslēgumā vērtēs profesionāļu žūrija.

Ja esi ieinteresēts, radošs un zinošs, viens vai kopā ar domubiedriem un saredzi iespēju savu ideju īstenošanā ar mērķi padarīt pasauli tīrāku un zaļāku, tad hakatons būs īstā vieta, lai ieceres pārvērstu realitātē!

Daibes_poligons-96.jpg

HAKATONA SASNIEDZAMAIS REZULTĀTS

Saskaņā ar EK Ziņojumu par Latviju, Latvijā ir jāpalielina atkritumu pārstrāde, kā arī jāveicina aprites ekonomikas pamata radīšana, lai noteiktā apjomā un termiņā sasniegtu atkritumu direktīvās un Latvijas tiesību aktos izvirzītos mērķus Atkritumu pārstrādes projekta ideja, kas ietver esošo materiālu izpētes procesu jauna materiāla radīšanai, kas izmantojams tautsaimniecībā vai ir izejviela jauna produktu radīšanai.

Hakatona dalībniekiem tiks piedāvāti trīs atkritumu veidi – RIEPAS, STIKLA ŠĶIEDRAS ATKRITUMI UN NO ATKRITUMIEM IEGŪTAIS KURINĀMAIS, lai radītu idejas un inovācijas to izpētes uz pārstrādes veicināšanai.

  • Latvijā atkritumu pārstrādē joprojām ir brīvas nišas lai varētu domāt par jaunu pārstrādes uzņēmuma veidošanu.
  • Potenciālajam pārstrādes uzņēmuma veidotājam tiks piedāvātas iespējas infrastruktūras izveidei RAAC DAIBE.
  • Labākās idejas paredzēts iesniegt LIAA tālākai attīstīšanai.

Izaicinājums

2 dienu ideju maratons, kurā profesionālu mentoru vadībā Jums būs iespēja radīt jaunas, dzīvotspējīgas atkritumu pārstrādes idejas, balstītas aprites ekonomikas principos ar DAIBĒ pieejamo atkritumu veidu izmantošanu, ko hakatona noslēgumā vērtēs profesionāļu žūrija.
RAAC DAIBE ir virkne atkritumu veidu, kuriem šobrīd nav pārstrādes iespēju Latvijā. Hakatona dalībniekiem tiks piedāvāti trīs atkritumu veidi – RIEPAS, STIKLA ŠĶIEDRAS ATKRITUMI UN NO ATKRITUMIEM IEGŪTAIS KURINĀMAS, lai radītu idejas un inovācijas to izpētes uz pārstrādes veicināšanai.
Personas vai domubiedru grupas komandās līdz 6 cilvēkiem no visas Latvijas – ikvienu vides jautājumu jomā domājošo – studentus, pasniedzējus, uzņēmumu pārstāvjus, jaunos uzņēmējus, programmētājus, grafiskos dizainerus, biznesa un finanšu speciālistus vai vienkārši entuziasma pilnus ideju ģeneratorus. Hakatona dalībniekam ir jābūt vismaz 18 gadus vecam.
Tiks vērtēta idejas attīstība, kur sasniedzamais rezultāts ir vismaz prototips produktam
Hakatona galvenā balva ir 10 000 Eur, kā arī simpātiju balvas no SIA ''Mercury international''!
Vērtējot piedāvāto risinājumu, viens no kritērijiem ir idejas komercializācijas potenciāls un dzīvotspēja. Šajā ietilpst finanšu aprēķins, klasiskās naudas plūsmas izpratnē, kur tiek norādīti nepieciešamie resursi un to izmaksas, kā arī plānotie ieņēmumi vismaz 2 gadu periodā
Pirms hakatona norises, visiem dalībniekiem būs iespēja piedalīties mentoru lekcijās par dažādām tēmām, lai sagatavotu savas idejas realizēšanai hakatonā kā arī ikvienam būs iespēja apmeklēt atvērtās durvju dienas RAAC Daibe un apskatīt 3 pārstrādājamo atkritumu veidus.
CSA poligonā DAIBE 2020. gadā ir pieņemtas 420 t nolietotu autoriepu. Vidēji mēnesī ap 35 t riepu. Ja būtu nepieciešams, varētu pieņemt lielāku apjomu, bet par cik nav ekonomiski izdevīgas pārstrādes iespējas, riepu pieņemšanu ZAAO nepopularizē. Vairums vieglo auto riepas ir R14" - R17". Smago auto riepas pārsvarā izmērā ~ 315/80 R22,5.
Radošus prātus nepieciešams pabarot ne tikai ar jaunām zināšanām un idejām, tādēļ dalībniekiem tiks nodrošinātas brokastis, pusdienas un vakariņas un visa pasākuma laikā būs pieejamas uzkodas, kafija, tēja un ūdens.
NAIK - Latviešu versija - No Atkritumiem Iegūts Kurināmais (anglisko RDF - Refuse Derived Fuel). Cietie sadzīves atkritumi, kurus apstrādājot, izveidota vienveidīga kurināmā masa, ko iespējams izmantot kā papildu kurināmo enerģijas ieguvei termoelektrostacijās vai sadedzināt ar enerģijas iegūšanu speciālās iekārtās

GALVENIE ORGANIZATORI

SADARBĪBAS PARTNERI

ATBALSTĪTĀJI